FORMER PRINCIPALS

Name

From

To

H.M. KASSIM

05/07/1975

18/06/1979

K.N. BALAKRISHNAN NAIR

18/06/1979

09/04/1981

A.G. RAMACHANDRAN NAIR

09/04/1981

16/05/1981

R.N. BALAKRISHNAN NAIR

16/05/1981

17/06/1981

S. PONNAYYAN (ADDL.CHARGE)

17/06/1981

11/12/1981

A. VENKITARAMAN

11/12/1981

31/3/1982

P.G. EDWIN

05/04/1982

31/03/1984

K. CHANDRA PRABHA

01/04/1984

31/03/1989

M.SAROJINI

24/04/1989

27/07/1989

M.GAUTAMAN

27/07/1989

31/03/1991

K. SUDEVAN (ADDL.CHARGE)

31/03/1991

03/02/1991

C.P. RAMAN MENON

03/12/1991

31/03/1992

C.P. ARAVINDAKSHAN

22/06/1992

05/04/1993

K. PADMAVATHY

05/04/1993

16/06/1993

K. RADHAKRISHNAN

21/01/1993

14/02/1994

BABU RAJENDRAPRASAD

14/02/1994

22/09/1994

K. N. GANGADHARAN

22/09/1994

31/05/1995

P. SAHADEVAN

14/07/1995

17/06/1996

S. SIVARAMAKRISHNAIYER

01/07/1996

31/03/1997

J. ANDREWS (ADDL.CHARGE)

01/04/1997

24/01/1997

P. SARASWATHI AMMA

24/01/1997

17/07/1998

A.N. GOPALAKRISHNAN

17/07/1998

31/03/1999

N. ARAVINDAKSHAN (ADDL.CHARGE)

08/04/1999

16/09/1999

B. LEELA

16/09/1999

06/08/2001

C.HARIHARAN

10/08/2001

31/05/2002

S. N. SASIDHARAN (ADDL.CHARGE)

01/06/2002

15/08/2002

A. NAZIMUDEEN

16/08/2002

26/06/2003

Dr. M. S. SUSEELAN

01/07/2003

31/05/2005

B. SARASWATHY AMMA

22/07/2004

31/03/2005

Dr. GOPALAKRISHNAN NAIR

16/05/2005

17/08/2005

J. LAILA BEEVI

25/08/2005

28/04/2006

Dr. K. NIRMALAKUMARI

03/05/2006

31/03/2007

P. BABU (ADDL.CHARGE)

01/04/2007

26/07/2007

Dr. J.W. CHRISTAL FLORY

01/08/2007

31/03/2008

Dr. K. LALITHA

01/04/2008

18/07/2009

M.GEETHAKUMARY

20/07/2009

31/03/2011

C. SATHYAN

01/04/2011

26/06/2011

T. SYLAJAKUMARI

27/06/2011

31/05/2012

C. SATHYAN

01/06/2012

20/09/2012

Dr. M. SAINUDEEN

20/09/2012

30/03/2013

C. SATHYAN

01/04/2013

17/05/2013

Dr. BEENA GOPINATH

17/05/2013

31/05/2013

C. SATHYAN

01/06/2013

05/06/2013

Dr, THOMAS KURUVILA

06/06/2013

24/06/2013

C. SATHYAN

25/06/2013

16/07/2013

Dr. FRANCIS SUNNY

17/07/2013

31/05/2014

Dr. M. L. PREMA

01/06/2014

24/07/2014

Prof. K.B. LAILA

25/07/2014

31/03/2015

Dr. M.L. PREMA

31/03/2015

31/05/2015

M. MATHAI

01/06/2015

03/06/2015

Dr. SUJATHA

04/06/2015

24/06/2015

Dr. ANITHA DAMAYANTHI

02/07/2015

31/07/2016

S V ANIL KUMAR (IN CHARGE)

01/08/2016

09/09/2016

Dr. ANITHA DAMAYANTHI

10/09/2016

17/07/2017

LAKSHMI CHANDRASEKHAR    (IN CHARGE)

18/07/2017

08/08/2017

Dr.  SHEELA S

09/08/2017

26/12/2017

Dr.  THARA G S

27/12/2017

26/06/2019

Dr.  V. MANIKANTAN NAIR

27/06/2019

31/03/2020

Dr. SEETHA LEKSHMI V        (Addl. Charge)

01/04/2020

23/07/2020

Dr. SUNIL JOHN

24/07/2020